Αξία Συνεδριών

Αξία συνεδριών και διάρκεια

ΑΞΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 2 ΑΤΟΜΩΝ

Η πρώτη συνεδρία διαρκεί 60′.

Οι επόμενες συνεδρίες διαρκούν 45′.

1ο
ΠΑΚΕΤΟ

4 συναντήσεις ανά 1 εβδομάδα

200 €

2ο
ΠΑΚΕΤΟ

2 συναντήσεις ανά 15 μέρες

130 €

3ο
ΠΑΚΕΤΟ

1 συνάντηση

75 €

ΑΞΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Η πρώτη συνεδρία διαρκεί 45-60′.

Οι επόμενες συνεδρίες διαρκούν 30′.

1ο
ΠΑΚΕΤΟ

4 συναντήσεις ανά 1 εβδομάδα

120 €

2ο
ΠΑΚΕΤΟ

2 συναντήσεις ανά 15 μέρες

80 €

3ο
ΠΑΚΕΤΟ

1 συνάντηση

45 €

Για Φοιτητές / Άνεργους / Συνταξιούχους / Online από επαρχία

ΑΞΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 2 ΑΤΟΜΩΝ

Η πρώτη συνεδρία διαρκεί 60′.

Οι επόμενες συνεδρίες διαρκούν 45′.

1ο
ΠΑΚΕΤΟ

4 συναντήσεις ανά 1 εβδομάδα

180 €

2ο
ΠΑΚΕΤΟ

2 συναντήσεις ανά 15 μέρες

115 €

3ο
ΠΑΚΕΤΟ

1 συνάντηση

68 €

ΑΞΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Η πρώτη συνεδρία διαρκεί 45-60′.

Οι επόμενες συνεδρίες διαρκούν 30′.

1ο
ΠΑΚΕΤΟ

4 συναντήσεις ανά 1 εβδομάδα

100 €

2ο
ΠΑΚΕΤΟ

2 συναντήσεις ανά 15 μέρες

70 €

3ο
ΠΑΚΕΤΟ

1 συνάντηση

40 €

Τιμολογιακή πολιτική

Το γραφείο μας μεγαλώνει και ως εκ τούτου υπάρχει η ανάγκη το πλαίσιο της συνεργασίας μας να είναι συγκεκριμένο και ξεκάθαρο, ώστε να υπάρχει μια ομαλή ροή των συνεδριών και ευχάριστο κλίμα. Οι συνεδρίες από 1/07/2022 και έπειτα, κλείνονται ως πακέτα και όχι ως μεμονωμένες συνεδρίες. Η εξόφληση του πακέτου γίνεται στο πρώτο ραντεβού, εκτός από το 1ο πακέτο, όπου υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί το 50% ως προκαταβολή στην 1η συνεδρία και να γίνει η αποπληρωμή του εναπομείναντος 50% στη 2η συνεδρία.

Πολιτική ακυρώσεων - Αξία συνεδριών

Σημαντική σημείωση

 • Σε περίπτωση κωλύματος, ο διαιτώμενος, χρειάζεται να ενημερώσει 2 μέρες πριν (48 ώρες), ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για την αναπροσαρμογή της ροής των
  υπόλοιπων συνεδριών.
 • Αν η αλλαγή της συνεδρίας προκύψει τελευταία στιγμή (π.χ. 24 ώρες πριν), τότε η συνεδρία προσμετράτε κανονικά και η συνεργασία μας συνεχίζεται με την επόμενη προγραμματισμένη συνάντηση.
  • Σε αυτή την περίπτωση, αν χρειαστεί μιλάμε εξ αποστάσεως για να γίνουν ορισμένες αναπροσαρμογές στο πρόγραμμα
   ή/και να λυθούν τυχόν απορίες που προέκυψαν.
 • Η διάρκεια των συνεδριών είναι συγκεκριμένη και ως εκ τούτου αν υπάρχει καθυστέρηση για πάνω από 15’, τότε το ραντεβού δεν θα πραγματοποιείται και θα ισχύει ότι και παραπάνω.
  • Εναλλακτικά, σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να κάνουμε μια τυπική συνεδρία 10’ (λιπομέτρηση, μικροπροσαρμογές στο πρόγραμμα).

Ιδιαίτερες περιστάσεις - Αξία συνεδριών

Ασθένεια

Στην περίπτωση που κάποιος αρρωστήσει ή βρίσκεται εκτός πόλης, μπορεί η συνεδρία μας να γίνει εξ αποστάσεως. Αν η ασθένεια είναι σε οξεία φάση και δεν του/της επιτρέπει την επικοινωνία, τότε είναι η μοναδική περίπτωση που η συνεδρία θα μεταφέρεται για άλλη ημερομηνία/ώρα.

Έμμηνος ρύση

Στην περίπτωση που μια γυναίκα έχει έμμηνο ρύση την μέρα της συνεδρίας, το ραντεβού μας θα γίνεται κανονικά, απλά δεν θα μπορεί να κάνει την λιπομέτρηση εκείνη την μέρα. Έχουμε την δυνατότητα να προγραμματίζουμε ένα σύντομο ραντεβού (5-10’) μια άλλη μέρα, στο οποίο θα γίνεται μόνο λιπομέτρηση, χωρίς έξτρα κόστος.