Online διατροφή

Online διατροφή

Χάρη στην τεχνολογία έχουμε την δυνατότητα να εκμηδενίζουμε τις αποστάσεις και να κάνουμε Online διατροφή. Πιο συγκεκριμένα, στις εξ αποστάσεως συνεδρίες ακολουθούμε μια τροποποιημένη μεθοδολογία. Και αυτό για να μπορέσει η Online διατροφή να είναι το ίδιο αποτελεσματική με τις δια ζώσης συνεδρίες.

«Όπου υπάρχει θέληση υπάρχει και δρόμος!»

Μπορείτε να αξιοποιείτε αυτή την υπηρεσία Online διατροφή, εάν:

Η Online διατροφή είναι η πιο βελτιωμένη υπηρεσία του γραφείου μας!

Χάρη στην covid εποχή, αυτή η υπηρεσία αυτή βελτιώθηκε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στο γραφείο. Για το σκοπό αυτό, όλο το υλικό των συνεδριών έγινε ηλεκτρονικό. Επιπλέον, αναβαθμίστηκε ο εξοπλισμός (κάμερα, μικρόφωνο, βέλτιστη ταχύτητα internet), ώστε να υπάρχει η καλύτερη δυνατή επικοινωνία. Στη συνέχεια, μέσα από τις συνεχόμενες εξ αποστάσεως συνεδρίες ξεπεράσαμε ότι πιθανά εμπόδια μπορεί να προέκυπταν στην συνεργασία μας. Εν τέλη, καταφέραμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο να είναι η επικοινωνία μας πιο άμεση και όχι τόσο απρόσωπη!

Αδιαμφισβήτητα μια βασική αρχή της μεθοδολογίας που ακολουθούμε στο γραφείο είναι η προσωπική επαφή με τον διαιτώμενο και ο σεβασμός στην διαφορετικότητά του. Η  Online διατροφή ήταν ένα ερώτημα αν θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο σύνδεσης, όμως μετά από αυτή την εμπειρία με τα διαδοχικά lockdown που βιώσαμε, είμαι βέβαιος ότι έχουμε πλησιάσει ένα πολύ κοντινό επίπεδο σε σχέση με την δια ζώσης συνεδρία στο γραφείο.

Πως να κλείσετε μια συνεδρία για Online διατροφή;

Η εξ’ αποστάσεως συνεδρία κλείνεται τηλεφωνικά ή μέσω email, όπου εκεί σας αναφέρουμε τις προϋποθέσεις για να είναι αποτελεσματική η συνεδρία μας.

Τι χρειάζεται από εσάς;

Για να κατεβάσετε το viber πατήστε εδώ, για να κατεβάσετε το skype πατήστε εδώ και για το google meet πατήστε εδώ.

Πώς αξιολογώ την πορεία σας;

Αξιολογώ μέσα από την καταγραφή και την αλλαγή του βάρους την πορεία και να σας δίνω συγκεκριμένη κατεύθυνση για να προχωρήσετε.

Σαφώς, καθοριστικό ρόλο για την καλή μας συνεργασία παίζει και το feedback (π.χ. εμπόδια, προβληματισμοί) που μου δίνεται κάθε εβδομάδα. Όσο πιο λεπτομερές και καλό είναι το feedback που λαμβάνω από εσάς, τόσο καλύτερη κατεύθυνση θα μπορώ να σας δίνω στην πορεία για την επίτευξη του στόχου σας.

Πως καταλαβαίνω αν χάνετε λίπος ή αν απλά χάνετε βάρος;

Η μόνη διαφορά της εξ αποστάσεως συνεδρίας με την δια ζώσης είναι ότι στην εξ’ αποστάσεως δεν μπορούμε να κάνουμε λιπομέτρηση με επαγγελματικό λιπομετρητή. Μπορούμε όμως να διαπιστώσουμε αν χάνετε λίπος ή απλώς βάρος είτε χρησιμοποιώντας μια μεζούρα, είτε χρησιμοποιώντας έναν οικιακό λιπομετρητή.

Η μεζούρα είναι ένας πιο ακριβής τρόπος να βλέπουμε τις διαφορές και γι’ αυτό την προτείνουμε. Βέβαια, ένας οικονομικός και αξιόπιστος λιπομετρητής μπορεί να μας δίνει ένα αποτέλεσμα που δεν είναι ακριβές, αλλά είναι αξιόπιστο! Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που θα μετράει το λίπος μας θα έχει μια ανακρίβεια, αλλά θα βλέπουμε πάντα την ίδια ανακρίβεια. Έτσι μπορούμε να βλέπουμε την διαφορά βάρους στην μέτρηση της 1ης εβδομάδας με την 2η . Έχουμε την δυνατότητα, λοιπόν, να βλέπουμε την πορεία και την πρόοδό μας στην απώλεια λίπους. Αυτό είναι σημαντικό και για τον διαιτώμενο, αλλά και για τον διαιτολόγο, ώστε να μπορέσει να κάνει τις κατάλληλες αναπροσαρμογές στο πρόγραμμα.

Πως λαμβάνετε το πρόγραμμα σας στην Online διατροφή;

Το πρόγραμμά σας θα το λαμβάνετε μέσω email, καθώς και όλες τις απαραίτητες οδηγίες για να το ακολουθήσετε.