Συνεδρίες

Ατομική Συνεδρία

Τι συμβαίνει στην πρώτη συνεδρία;

Στην πρώτη συνεδρία γίνεται μια δομημένη συζήτηση με σκοπό να γίνει σαφής ο λόγος της συνεργασίας μας.

Τα βήματα που ακολουθούνται είναι τα εξής:

 • Γνωριμία
 • Προσδιορισμός προσδοκιών/φόβων από τη συνεργασία
 • Πλήρες ιστορικό (ιατρικό, φαρμακευτικό, διαιτολογικό)
 • Αξιολόγηση βιοχημικών εξετάσεων
 • 24ωρη ανάκληση (υπάρχουσες διατροφικές συνήθειες και συμπεριφορές)
 • Καθορισμός διατροφικών προτιμήσεων
 • Ανάλυση σύστασης σώματος – Λιπομέτρηση
 • Αξιολόγηση της λιπομέτρησης
 • Διερεύνηση κινήτρων – καθορισμός στόχων
 • Εισαγωγή στη διατροφική εκπαίδευση
 • Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής
 • Follow up

Στην πρώτη συνεδρία χρειάζεται να γνωρίσει με ακρίβεια ο διαιτολόγος τις ανάγκες που έχει ο διαιτώμενος.

Πως «βγαίνει» το πρόγραμμα διατροφής;

Το πλάνο διατροφής σας σχεδιάζεται με το σύγχρονο πρόγραμμα Dietplan, στο οποίο έχουμε τη δυνατότητα να δούμε με ακρίβεια την σύστασή του διαιτολογίου. Έτσι βλέπουμε αναλυτικά τη σύστασή του σε θερμίδες, μακροθρεπτικά συστατικά (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπος) και μικροθρεπτικά συστατικά (σίδηρος, ασβέστιο, κοκ).

Το πρόγραμμα διατροφής σχεδιάζεται βασισμένο :

 • στις ανάγκες του σώματός σας
 • στις προσωπικές διατροφικές σας προτιμήσεις
 • στο πρόγραμμα της καθημερινότητάς σας
 • στους στόχους σας
Οι αρχές που ακολουθούνται για το πρόγραμμα είναι :

 • Να είναι ρεαλιστικό
 • Να είναι γευστικό
 • Να έχει αυξημένο βαθμό κορεσμού
 • Να είναι αποτελεσματικό
 • Να συμβάλει στην προαγωγή της συνολικής υγείας

Πως «βγαίνει» το πρόγραμμα διατροφής;

Το πλάνο διατροφής σας σχεδιάζεται με το σύγχρονο πρόγραμμα Dietplan, στο οποίο έχουμε τη δυνατότητα να δούμε με ακρίβεια την σύστασή του διαιτολογίου. Έτσι βλέπουμε αναλυτικά τη σύστασή του σε θερμίδες, μακροθρεπτικά συστατικά (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπος) και μικροθρεπτικά συστατικά (σίδηρος, ασβέστιο, κοκ).

Το πρόγραμμα διατροφής σχεδιάζεται βασισμένο :

 • στις ανάγκες του σώματός σας
 • στις προσωπικές διατροφικές σας προτιμήσεις
 • στο πρόγραμμα της καθημερινότητάς σας
 • στους στόχους σας
Οι αρχές που ακολουθούνται για το πρόγραμμα είναι :

 • Να είναι ρεαλιστικό
 • Να είναι γευστικό
 • Να έχει αυξημένο βαθμό κορεσμού
 • Να είναι αποτελεσματικό
 • Να συμβάλει στην προαγωγή της συνολικής υγείας

Ποια είναι η πορεία των συνεδριών;

Στις επόμενες συνεδρίες δίνεται έμφαση στη διατροφική εκπαίδευση και στην τροποποίηση της διατροφικής συμπεριφοράς.

Η διατροφική εκπαίδευση εξατομικεύεται για το κάθε άτομο ώστε να μπορεί να γνωρίζει ποιες είναι οι ανάγκες του και πως να τις καλύπτει. Το ζητούμενο είναι στο τέλος των συνεδριών να γίνει ο διαιτολόγος του εαυτού του.

Το κομμάτι της διατροφικής συμπεριφοράς αφορά τις συμπεριφορές και τις συνήθειες που έχει το άτομο και τον απομακρύνουν από τον υγιεινό τρόπο διατροφής. Αυτές τις συμπεριφορές τις εντοπίζουμε, βλέπουμε ποιος είναι ο βαθύτερος λόγος που συμβαίνουν και τις τροποποιούμε.

Με αυτόν τον τρόπο απομακρύνεται από το κλισέ της «δίαιτας» και μπαίνει στο φυσιολογικό τρόπο διατροφής. Αυτό του εξασφαλίζει ότι ακόμα και μετά τη διακοπή της συνεργασίας μας, θα έχει όλα τα εφόδια και τα εργαλεία, ώστε να διατηρήσει τις αλλαγές που έκανε.

Εξ αποστάσεως Συνεδρία

Μέσω της τεχνολογίας έχουμε την δυνατότητα να εκμηδενίζουμε τις αποστάσεις. Στις εξ αποστάσεως συνεδρίες ακολουθείτε μια τροποποιημένη μεθοδολογία στις συνεδρίες, για να μπορέσουν να είναι το ίδιο αποτελεσματικές με τις δια ζώσης.

Μπορείτε να αξιοποιείτε αυτή την υπηρεσία, εάν:

 • Υπάρχουν κινητικά προβλήματα και δεν μπορείτε να έρθετε στο γραφείο.
 • Βρίσκεστε μακριά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης.
 • Βρίσκεστε εκτός Θεσσαλονίκης.
 • Έχετε πιεσμένο πρόγραμμα.

Πως να κλείσετε μια εξ αποστάσεως συνεδρία

Η εξ αποστάσεως συνεδρία κλείνεται τηλεφωνικά, όπου εκεί χτίζουμε τις προϋποθέσεις για να είναι αποτελεσματική η συνεδρία μας.

Τι χρειάζεται από εσάς

Χρειάζεται να έχετε σύνδεση στο internet και ένα οικιακό ζυγό. Μέσω κάποιας πλατφόρμας (π.χ. skype, messenger) θα μπορούμε να συνδεόμαστε και να κάνουμε κανονικά τη συνεδρία μας.

Θα μου στείλετε ηλεκτρονικά την πρώτη φορά τις βιοχημικές σας εξετάσεις.

Στη συνέχεια θα μου στέλνετε την εβδομαδιαία καταγραφή τροφίμων και την πορεία του βάρους σας.

Πως να κλείσετε μια εξ αποστάσεως συνεδρία

Η εξ αποστάσεως συνεδρία κλείνεται τηλεφωνικά, όπου εκεί χτίζουμε τις προϋποθέσεις για να είναι αποτελεσματική η συνεδρία μας.

Τι χρειάζεται από εσάς

Χρειάζεται να έχετε σύνδεση στο internet και ένα οικιακό ζυγό. Μέσω κάποιας πλατφόρμας (π.χ. skype, messenger) θα μπορούμε να συνδεόμαστε και να κάνουμε κανονικά τη συνεδρία μας.

Θα μου στείλετε ηλεκτρονικά την πρώτη φορά τις βιοχημικές σας εξετάσεις.

Στη συνέχεια θα μου στέλνετε την εβδομαδιαία καταγραφή τροφίμων και την πορεία του βάρους σας.

Πώς αξιολογώ την πορεία σας

Αξιολογώ μέσα από την καταγραφή και την αλλαγή του βάρους την πορεία και να σας δίνω συγκεκριμένη κατεύθυνση για να προχωρήσετε.

Η συζήτησή μας, βέβαια, και το feedback που μου δίνεται κάθε εβδομάδα είναι αυτό πάνω στο οποίο βασίζεται η συνεργασία μας.

Πως λαμβάνετε το πρόγραμμα σας

Το πρόγραμμά σας θα το λαμβάνετε μέσω mail, καθώς και όλες τις απαραίτητες οδηγίες για να το ακολουθήσετε.

Ομαδική Συνεδρία

Τι συμβαίνει στην πρώτη συνεδρία;

Στην πρώτη συνεδρία γίνεται μια δομημένη συζήτηση με σκοπό να γίνει σαφής ο λόγος της συνεργασίας μας.

Η ομαδική συνεδρία αποτελείται από ένα ή περισσότερα άτομα. Ομαδικές συνεδρίες γίνονται συνήθως:

 • σε ομάδες 4 ατόμων (μέθοδος «Πέρα από τα όρια της Δίαιτας»)
 • σε ζευγάρια
 • σε οικογένειες (παιδί-γονιός)

Φαίνεται ότι οι ομαδικές συνεδρίες είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Μέσα από την ομάδα παίρνουμε ώθηση για να πραγματοποιήσουμε τις αλλαγές που θέλουμε να κάνουμε.

Πέρα από τα όρια της δίαιτας

Οι ομαδικές συνεδρίες τεσσάρων ατόμων συνιστώνται ιδιαίτερα στα άτομα που έχουν επί σειρά ετών, περισσότερο βάρος από αυτό που θεωρείται φυσιολογικό.
Είναι πιθανό ο καθιερωμένος τρόπος που εμπεριέχει διαιτολόγιο να μην είναι αποτελεσματικός για τα άτομα αυτά. Ενδεχομένως να μην τους ταιριάζει ή να τους έχει κουράσει.

« Αναζητούμε τη λύση για τη μείωση του βάρους στο εξωτερικό πλαίσιο (δίαιτες, προπονητικά προγράμματα, μέθοδοι αδυνατίσματος), ενώ στην πραγματικότητα η λύση συμβαίνει όταν εστιάσουμε στις αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν μέσα μας.»

Πέρα από τα όρια της δίαιτας

Οι ομαδικές συνεδρίες τεσσάρων ατόμων συνιστώνται ιδιαίτερα στα άτομα που έχουν επί σειρά ετών, περισσότερο βάρος από αυτό που θεωρείται φυσιολογικό.
Είναι πιθανό ο καθιερωμένος τρόπος που εμπεριέχει διαιτολόγιο να μην είναι αποτελεσματικός για τα άτομα αυτά. Ενδεχομένως να μην τους ταιριάζει ή να τους έχει κουράσει.

« Αναζητούμε τη λύση για τη μείωση του βάρους στο εξωτερικό πλαίσιο (δίαιτες, προπονητικά προγράμματα, μέθοδοι αδυνατίσματος), ενώ στην πραγματικότητα η λύση συμβαίνει όταν εστιάσουμε στις αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν μέσα μας.»

Στη μέθοδο αυτή:

 • Δίνεται έμφαση στην οργάνωση των γευμάτων και στην απόλαυση τους.
 • Εκπαιδεύεστε σε έναν καινούργιο τρόπο να καταναλώνετε το φαγητό, χωρίς να νιώθετε στέρηση.
 • Η απώλεια βάρους επιτυγχάνεται με αργούς ρυθμούς και είναι μόνιμη.
 • Δεν εμπεριέχεται εβδομαδιαίο διαιτολόγιο.
 • Δίνεται έμφαση στην αντιμετώπιση, των λόγων (παράγοντων) που οδηγούν στην πολυφαγία, στην αρνητική εικόνα του σώματος και στην αρνητική αυτό-εκτίμηση.
Στόχος της μεθόδου είναι:

 • η εγκαθίδρυση του φυσιολογικού τρόπου διατροφής μέσα από ειδική εκπαίδευση.
 • η βελτίωση της αυτο-εκτίμησης του ατόμου.
 • η διαχείριση των αρνητικών μηνυμάτων (ρατσιστικά σχόλια)
 • η αναγνώριση και η αποδοχή εαυτού.
 • η αποδοχή της εικόνας του σώματος.
 • η μείωση του βάρους με αργούς και σταθερούς ρυθμούς.

Κατ'οίκον Συνεδρίες

Υπάρχει η δυνατότητα οι συνεδρίες να γίνουν στον δικό σας χώρο εφόσον βρίσκεστε στον νομό Θεσσαλονίκης. Ένα εμπόδιο για την αρχή της συνεργασίας μας είναι πολλές φορές η μετακίνηση. Άλλοτε υπάρχουν κινητικά προβλήματα, άλλοτε είναι δύσκολη και χρονοβόρα η μετακίνηση και κάποιες φορές ο διαιτώμενος θέλει να νοιώθει οικεία στο δικό του χώρο κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Φαίνεται ότι οι συνεδρίες στο σπίτι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές, καθώς το άτομο εμφανίζει μια μεγαλύτερη εξωστρέφεια και έτσι η συνεδρία γίνεται πιο ουσιαστική. Η πορεία της συνεδρίας είναι η ίδια με εκείνη της ατομικής συνεδρίας στο γραφείο. Υπάρχει μάλιστα και η δυνατότητα της ανάλυσης σύστασης σώματος, καθώς χρησιμοποιείται φορητός λιπομετρητής.

Το διατροφικό πρόγραμμα σχεδιάζεται με πρώτη προτεραιότητα να είναι εφικτό να το ακολουθήσει ο διαιτώμενος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σκοπός της συνεργασίας μας δεν είναι η γρήγορη αρχική απώλεια βάρους το πρώτο διάστημα, αλλά η διατήρηση του αποτελέσματος και η σύναψη μιας υγιούς σχέσης με το φαγητό και το σώμα μας.

Τα βήματα που ακολουθούνται είναι τα εξής:

 • Γνωριμία
 • Προσδιορισμός προσδοκιών/φόβων από τη συνεργασία
 • Πλήρες ιστορικό (ιατρικό, φαρμακευτικό, διαιτολογικό)
 • Αξιολόγηση βιοχημικών εξετάσεων
 • 24ωρη ανάκληση (υπάρχουσες διατροφικές συνήθειες και συμπεριφορές)
 • Καθορισμός διατροφικών προτιμήσεων
 • Ανάλυση σύστασης σώματος – Λιπομέτρηση
 • Αξιολόγηση της λιπομέτρησης
 • Διερεύνηση κινήτρων – καθορισμός στόχων
 • Εισαγωγή στη διατροφική εκπαίδευση
 • Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής
 • Follow up

Στην πρώτη συνεδρία χρειάζεται να γνωρίσει με ακρίβεια ο διαιτολόγος τις ανάγκες που έχει ο διαιτώμενος.

Τα βήματα που ακολουθούνται είναι τα εξής:

 • Γνωριμία
 • Προσδιορισμός προσδοκιών/φόβων από τη συνεργασία
 • Πλήρες ιστορικό (ιατρικό, φαρμακευτικό, διαιτολογικό)
 • Αξιολόγηση βιοχημικών εξετάσεων
 • 24ωρη ανάκληση (υπάρχουσες διατροφικές συνήθειες και συμπεριφορές)
 • Καθορισμός διατροφικών προτιμήσεων
 • Ανάλυση σύστασης σώματος – Λιπομέτρηση
 • Αξιολόγηση της λιπομέτρησης
 • Διερεύνηση κινήτρων – καθορισμός στόχων
 • Εισαγωγή στη διατροφική εκπαίδευση
 • Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής
 • Follow up

Στην πρώτη συνεδρία χρειάζεται να γνωρίσει με ακρίβεια ο διαιτολόγος τις ανάγκες που έχει ο διαιτώμενος.

Ποια είναι η πορεία των συνεδριών;

Στις επόμενες συνεδρίες δίνεται έμφαση στη διατροφική εκπαίδευση και στην τροποποίηση της διατροφικής συμπεριφοράς.

Η διατροφική εκπαίδευση εξατομικεύεται για το κάθε άτομο ώστε να μπορεί να γνωρίζει ποιες είναι οι ανάγκες του και πως να τις καλύπτει. Το ζητούμενο είναι στο τέλος των συνεδριών να γίνει ο διαιτολόγος του εαυτού του.

Το κομμάτι της διατροφικής συμπεριφοράς αφορά τις συμπεριφορές και τις συνήθειες που έχει το άτομο και τον απομακρύνουν από τον υγιεινό τρόπο διατροφής. Αυτές τις συμπεριφορές τις εντοπίζουμε, βλέπουμε ποιος είναι ο βαθύτερος λόγος που συμβαίνουν και τις τροποποιούμε.

Με αυτόν τον τρόπο απομακρύνεται από το κλισέ της «δίαιτας» και μπαίνει στο φυσιολογικό τρόπο διατροφής. Αυτό του εξασφαλίζει ότι ακόμα και μετά τη διακοπή της συνεργασίας μας, θα έχει όλα τα εφόδια και τα εργαλεία, ώστε να διατηρήσει τις αλλαγές που έκανε.

Ενδιαφέρεσαι για Συνεδρία;

Κάνε την υγιεινή διατροφή πράξη!

Κλείσε Ραντεβού