Διατροφικές Διαταραχές

«Η διατροφική διαταραχή είναι μία επίμονη μορφή διαταραχής του τρόπου λήψης τροφής ή της συμπεριφοράς ελέγχου του βάρους, που επιδεινώνει εμφανέστατα τη σωματική υγεία και τον ψυχοκοινωνικό τρόπο λειτουργίας.»

Οι πιο γνωστές διατροφικές διαταραχές είναι οι εξής:

  • Ψυχογενής Ανορεξία
  • Ψυχογενής Βουλιμία
  • Διαταραχή Υπερφαγίας
  • Διατροφική Διαταραχή μη αλλιώς προσδιοριζόμενη
  • Ορθορεξία
  • Μεγαλορεξία

Σημαντικό ρόλο παίζει ένα σύνολο βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων. Ο πιο ισχυρός παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση μίας διατροφικής διαταραχής φαίνεται να είναι η διαστρεβλωμένη εικόνα σώματος.

Κάποια πιθανά αίτια είναι τα εξής:

Θεραπεία:

Η θεραπεία των διατροφικών διαταραχών χρειάζεται εξατομικευμένο προσανατολισμό. Δεν υπάρχει ένας γενικός κανόνας θεραπείας που εφαρμόζεται σε όλους τους ασθενείς, καθώς οι αιτίες είναι πολυπαραγοντικές.

Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι το άτομο δεν μπορεί να αρκεστεί στο να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα διατροφής. Μια προσπάθεια να μπει απευθείας σε ένα φυσιολογικό τρόπο διατροφής θα είναι μάταιη.

Το ζήτημα είναι να μπορέσει να αναγνωρίσει τους λόγους που το αποτρέπουν να συμφιλιωθεί με την τροφή και το σώμα του. Για να γίνει αυτό θα χρειαστεί να κάνει μια εσωτερική εργασία και εδώ μπαίνει και ο ρόλος του ειδικού ψυχικής υγείας.

«Η συνεργασία διατροφολόγου και ψυχολόγου είναι η πιο αποτελεσματική σε αυτές τις περιπτώσεις.»

Χρειάζεται να σημειωθεί ότι οι διατροφικές διαταραχές, είναι σοβαρές παθήσεις που κρύβουν κινδύνους ακόμη και για την ίδια τη ζωή των ασθενών. Όμως, υπάρχει διέξοδος από αυτές, μέσω των κατάλληλων θεραπευτικών προγραμμάτων και του αντίστοιχου υποστηρικτικού δικτύου. Όσο πιο γρήγορα ξεκινήσει ο ασθενής τη θεραπεία, τόσο καλύτερη έκβαση θα έχει. Όσο περισσότερο διατηρούνται οι στρεβλές διατροφικές συνήθειες, τόσο πιο βαθιά θα ριζωθούν αυτές στην ψυχοσύνθεση του ατόμου και τόσο πιο δύσκολή θα είναι ακολούθως η διατροφική και ψυχολογική παρέμβαση.

info@atwa.gr