Μείωση σωματικού λίπους

Μέχρι σήμερα, πιστεύαμε πως η αιτία αύξησης του σωματικού βάρους είναι το θετικό ισοζύγιο ενέργειας. Με άλλα λόγια ο συνδυασμός αυξημένης κατανάλωσης τροφών υψηλών σε ενέργεια και η μειωμένη κίνηση. Η θεωρία αυτή αποδεικνύεται, πλέον, μια επιφανειακή εκτίμηση της κατάστασης.

Δυο καθοριστικοί παράγοντες για την αύξηση βάρους είναι:

  • Η ψυχική κατάσταση του ατόμου
  • Το περιβάλλον και οι κοινωνικές προσταγές

Αν κάποιος αγνοήσει αυτούς τους δύο παράγοντες είναι πολύ πιθανό να καταφύγει σε μια αυστηρή δίαιτα απώλειας βάρους. Ακόμα και αν αυτός ο άνθρωπος καταφέρει να φτάσει το στόχο του είναι πολύ πιθανό να μην μπορέσει να διατηρήσει το νέο του βάρος.

Μάλιστα παρατηρείται το φαινόμενο οι άνθρωποι μετά από ένα διάστημα να βάζουν επιπλέον βάρος από αυτό που είχαν πριν ξεκινήσουν την δίαιτα. Έτσι μπαίνει σε ένα φαύλο κύκλο αυστηρής δίαιτας και επαναπρόσληψης βάρους. Αυτό το αδιέξοδο καταλήγει πολλές φορές να γίνεται ένα χρόνιο πρόβλημα παχυσαρκίας. Οι επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες μείωσης βάρους οδηγούν το άτομο να έχει μια παθολογική σχέση με την τροφή και το σώμα του. Ενοχοποιεί το φαγητό και κατηγορεί τον εαυτό του.

«Η δίαιτά σου μπορεί να είναι αποτελεσματική, προάγει όμως την συνολική υγεία;»

Ποια είναι η λύση:

Μέσα από τις συνεδρίες το άτομο εκπαιδεύεται στον φυσιολογικό τρόπο διατροφής:

Σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι

Εξατομικευμένο Διατροφικό Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα διατροφής σχεδιάζεται με βάση τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του ατόμου.

Πέρα από τη δίαιτα

Την δυνατότητα το άτομο να επανέλθει στο φυσιολογικό τρόπο διατροφής χωρίς πρόγραμμα διατροφής

Διατροφική εκπαίδευση

Μαθαίνει να καλύπτει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά και ενέργεια με ένα πρακτικό και ευχάριστό τρόπο.

Τροποποίηση της διατροφικής συμπεριφοράς και συμβουλευτική

Αναγνωρίζει τις ρίζες της κάθε επιβαρυντικής συνήθειας και συμπεριφοράς και αποκτά τις δεξιότητες ώστε να δημιουργήσει νέες.

Ανάλυση σύστασης σώματος - Λιπομέτρηση

Μέσω των μετρήσεων το άτομο παρακολουθεί τις αλλαγές στο σώμα του και μπορεί να θεσπίζει ρεαλιστικούς στόχους για την επόμενη συνεδρία.

Παρακολούθηση (follow up)

Η επικοινωνία από τη μια συνεδρία στην επόμενη είναι ιδιαίτερα σημαντική. Έχει φανεί πως μέσω της επικοινωνίας του διαιτολόγου με τον διαιτώμενο ενισχύεται η συμμόρφωση, η θέληση και η συνέπειά του.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων

Ώστε να επιτευχθεί η προετοιμασία για την διατήρηση βάρους

info@atwa.gr