Λιπομέτρηση

Ανάλυση σύστασης σώματος (λιπομέτρηση)

Η λιπομέτρηση μας βοηθά να έχουμε μια πρώτη εκτίμηση του τι συμβαίνει στο σώμα του εξεταζόμενου. Αυτό το χρησιμοποιεί ο ειδικός ώστε να μπορέσει να καταρτίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια το πρόγραμμα διατροφής και να το προσαρμόσει στις εξατομικευμένες ανάγκες του διαιτώμενου.

Η λιπομέτρηση είναι μια μέτρηση η οποία μας επιτρέπει να βλέπουμε πέρα από το σωματικό βάρος του εξεταζόμενου τα εξής:

Η πρώτη ένδειξη αποτελεί ένα σημείο αναφοράς και με βάση αυτή θέτονται οι στόχοι για την πορεία της συνεργασίας. Στη συνέχεια, μέσα από την ερμηνεία των αποτελεσμάτων, ο εξεταζόμενος συνειδητοποιεί πως οι αλλαγές στη διατροφή του επιδρούν στη σύσταση του σώματός του. Έτσι συνειδητοποιεί τι τον οδηγεί προς το στόχο του και τι τον απομακρύνει.

Πώς γίνεται η μέτρηση

Η λιπομέτρηση γίνεται με την μέθοδο της βιοηλεκτρικής εμπέδισης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, μέσα από τις μεταλλικές επαφές ή τα ηλεκτρόδια που θα ακουμπήσετε, θα κυκλοφορήσει στο σώμα σας ελάχιστο ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο είναι σε τόσο χαμηλή τάση, που ο άνθρωπος δεν την αντιλαμβάνεται.

Το ρεύμα αυτό, λοιπόν, θα καταγράψει κάποια αντίσταση που θα είναι διαφορετική για τον κάθε ιστό του σώματος (π.χ. υγρά ή λίπος). Ανάλογα την αγωγιμότητα του κάθε ιστού, και με συγκεκριμένους μαθηματικούς τύπους που υπολογίζει το μηχάνημα, μαθαίνετε τελικά το ποσοστό από κάθε ιστό που έχετε στο σώμα σας.

Πριν έρθετε για μέτρηση

Καθότι είναι σημαντικό να μην επηρεαστούν τα υγρά του σώματος πριν τη λιπομέτρηση, χρειάζεται να κρατήσετε κάποιες προϋποθέσεις πριν τη μέτρηση.
Δηλαδή:

  • 3 ώρες πριν την λιπομέτρηση, μην καταναλώνετε φαγητό, νερό ή άλλα υγρά.
  • Αποφύγετε την πολύ έντονη σωματική άσκηση 8–12 ώρες πριν.
  • 8–12 ώρες πριν την λιπομέτρηση, μην καταναλώνετε αλκοόλ.
  • Καλό είναι η λιπομέτρηση να μην λαμβάνει χώρα τις ημέρες αδιαθεσίας μιας γυναίκας καθώς μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμά της.
  • Απαγορεύεται η λιπομέτρηση σε εγκυμονούσες για λόγους προληπτικούς. Ακόμα και σε άτομα που φέρουν βηματοδότη στην καρδιά τους ή άλλα μεταλλικά εμφυτεύματα στο σώμα τους.
  • Απουσία μεταλλικών αντικειμένων όπως κοσμήματα, αξεσουάρ, ζώνη τα οποία έρχονται σε επαφή με το δέρμα.
info@atwa.gr