Αρτηριακή πίεση είναι η πίεση που ασκεί το αίμα στο τοίχωμα των αρτηριών καθώς ρέει μέσα σε αυτές.

Η αρτηριακή πίεση εξαρτάται από την ροή του αίματος (= πόσο αίμα στέλνει η καρδιά μας σε κάθε χτύπο της) και από την αντίσταση που προβάλλουν τα αγγεία μας στη ροή αυτή. Εάν η αρτηριακή πίεση είναι υψηλή, τότε η καρδιά μας χρειάζεται να εργαστεί πιο έντονα για να διατηρήσει επαρκή ροή στο αίμα μας.

Οι ομαδικές συνεδρίες τεσσάρων ατόμων συνιστώνται ιδιαίτερα στα άτομα που έχουν επί σειρά ετών, περισσότερο βάρος από αυτό που θεωρείται φυσιολογικό.
Είναι πιθανό ο καθιερωμένος τρόπος που εμπεριέχει διαιτολόγιο να μην είναι αποτελεσματικός για τα άτομα αυτά. Ενδεχομένως να μην τους ταιριάζει ή να τους έχει κουράσει.

Η αρτηριακή πίεση εκφράζεται με δύο αριθμούς:

  • Τη συστολική (η «μεγάλη»)
  • Τη διαστολική (η «μικρή»)

Ως υπέρταση ή υψηλή αρτηριακή πίεση ορίζεται η παρουσία

  • συστολικής πίεσης 140mmHg και άνω
  • διαστολικής πίεσης 90mmHg και άνω.

Για να καταλάβει κάποιος αν έχει αυξημένη πίεση θα χρειαστεί να την μετρήσει, καθώς δεν έχει συμπτώματα και συχνά παραμένει αδιάγνωστη για μεγάλο χρονικό διάστημα, επιβαρύνοντας τη λειτουργικότητα των αγγείων.

Για κάποιους παράγοντες που οφείλονται για την εμφάνιση της υπέρτασης, όπως είναι η ηλικία και το οικογενειακό ιστορικό δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να αντιστραφούν.

Μπορούμε, όμως, να αλλάξουμε τους υπόλοιπους παράγοντες που οφείλονται για την εμφάνιση της υπέρτασης και έχουν να κάνουν με τον τρόπο ζωής.

Η αυξημένη αρτηριακή πίεση αυξάνει την τάση στα όργανα του σώματος και στα αιμοφόρα αγγεία και επιταχύνει τη φθορά τους. Μη ελεγχόμενη υπέρταση μπορεί να αυξήσει το ρίσκο εμφάνισης νοσημάτων, όπως για παράδειγμα εμφράγματος, νεφροπάθειας και εγκεφαλικού.

Σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι

1

Η διατροφική εκπαίδευση σχετικά με τις κρυφές πηγές νατρίου, αλλά και τις πλουσιότερες πηγές καλίου.

2

Σχεδιασμός εξατομικευμένου διαιτολογίου για την ρύθμιση της αυξημένης αρτηριακής πίεσης.

3

Τροποποίηση της συμπεριφοράς, ώστε να μπορεί το άτομο να διατηρήσει τις νέες διατροφικές συνήθειες μακροχρόνια.

info@atwa.gr