7.Σεμινάρια-Κήπος

Σεμινάριο Σακχαρώδη Διαβήτη – Κήπος

Στις 13 Μαρτίου 2019 στον Κήπο πραγματοποιήθηκε η εισαγωγική ομιλία για το σεμινάριο «Ρύθμισε το Διαβήτη».

info@atwa.gr